Политика за обработка на лични данни

Декларация за поверителност

 

Дата на влизане в сила: 14.03.2020

 Тази декларация за поверителност се отнася до хотел “Невен“, който се менажира от ЕТ „Татяна Гебрева“. Целта на настоящия документ е да опише как използваме и обработваме Вашата лична информация, която ни предоставяте при ползване на услугите и отсядане в нашия хотел.

Той също така описва избора, с който разполагате във връзка с това как можем да използваме предоставената от Вас лична информация и Ви информира за начините, по които можете да получите достъп до нея и да я актуализирате.

Възможно е да актуализираме това заявление за конфиденциалност от време на време, така че проверявайте тази страница редовно, за да сте в течение относно последните промени.

 Каква лична информация използваме?

Ние събираме следните видове лична информация:

 • Вашето име, презиме и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, ЕГН / ЛНЧ, дата на раждане, пол, гражданство, номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава, издала националния документ,
 • Данни за престоя Ви: дати на пристигане и заминаване, eтаж, стая, брой реализирани нощувки. Специални изисквания, информация за избора ви на услуги (включително избор на стая, удобства и други използвани от вас услуги).

 Защо събираме, използваме и споделяме Вашата лична информация?

 • Изпълнение на регулаторни и законови задължения: На първо място използваме личната Ви информация с цел изпълнение на законови и регулаторни задължения във връзка с разпоредбите на Закона за Туризма, Закона за гражданската регистрация, Закон за чужденците в Република България.
 • Изпълнение на резервации: ние използваме Вашата лична информация, за да можем да осъществим Вашата резервация
 • Отзиви от гости: възможно е да използваме Вашата информация за контакт, за да Ви поканим да напишете отзив след престоя си.
 • Друга комуникация: в други случаи можем да се свържем с Вас по имейл, по пощата, по телефона или с sms, в зависимост от това какви данни за контакт решите да споделите с нас. Това може да стане по няколко причини:
 • Възможно е да възникне необходимост да отговорим на или да обработим Ваша заявка.
 • Разследване и превенция на измамите: възможно е да използваме личните Ви данни с цел разследване и превенция на измамите и други незаконосъобразни или нежелателни действия.
 • Подобряване на нашите услуги: Не на последно място, ние използваме личните ви данни с цел статистически анализ, подобряване на нашите услуги, потребителския опит и функционалността и качеството на туристическата информация, които предлагаме.

Как споделяме вашите лични данни с трети лица?

 • Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни органи, доколкото това се изисква от закона или е необходимо за предотвратяването, разкриването и съдебното преследване на престъпни деяния и измами.
 • Трети лица - доставчици: Възможно е да използваме като доставчици на услуги трети лица (процесори), които да обработват Вашите данни от наше име. Този процес е свързан с улесняване на ПОС плащанията. Тези доставчици са обвързани с клаузи за конфиденциалност и нямат право да използват Вашите лични данни за своите собствени цели или за целите на други страни.

 Съхранение на лични данни

 Ще съхраним личните ви данни за период, който считаме за нужен, за да ви предоставяме услуги, да се съобразяваме с приложимите закони (включително законите за съхраняване на документи), да разрешаваме спорове с всяка страна и за да упражняваме дейността си.

Всички лични данни, които съхраняваме са обект на това заявление за конфиденциалност.

 

Сигурност

Какви процедури по сигурността използваме за защита на личните ви данни?

Ние използваме разумни работни системи и процедури в защита на личните данни, които ни предоставяте. Освен това използваме процедури за сигурност и технически и физически ограничения на достъпа и използването на лична информация на нашите сървъри. Само оторизиран и обучен персонал има достъп до личната информация в процеса на работата си.

 Как можете да контролирате личните данни, които сте ни предоставили?

 Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане
 4. Право да възразите срещу обработването на личните ви данни –освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни изисквания.
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

 

Молим Ви да поддържате личната си информация правилна и актуална. Ако личните данни, с които разполагаме за Вас, са неверни или неточни, ние ще ги актуализираме или променим по ваша заявка. Можете да изискате преглед на личните си данни, като се свържете с нас по имейл на office@hotel-latinka-sofia.com. Моля, напишете "Заявка за лични данни" в полето "Относно".

 Ще отговорим на Вашата заявка в рамките на 30 дни. Може да се наложи да запазим определена информация за правни или административни цели.